Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
Branca de coneixement
Branca Enginyeries i arquitectura
Menció/Especialitat
Professionalitzador. Es poden cursar les seguents mencions o especialitats: Entorn web, Tecnologies de les Xarxes Socials, Art Digital i Videojocs.
Any d'inici
2019/2020
Règim de dedicació
Temps complet / temps parcial
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
180 ECTS
Idioma d'impartició
Català, castella i anglès
Places
40
Curs acadèmic
2019/2020
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic
Coordinador/a
Rosa Gil Iranzo
Secretaria
Secretaria de l'EPS