Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

VIRGILI GOMÀ, JORDI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL
Email: jordi.virgili@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives 1 PROGRAMACIÓ
MU en Enginyeria Informàtica 2 PROJECTE BIG DATA
MU en Enginyeria Informàtica 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Enginyeria Informàtica 3 MODELS DE PROCÉS
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives 3 ART I INTERACCIÓ
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives 3 DISSENY PER A LA VISUALITZACIÓ DE DADES
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives 3 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble Titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 4 DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ I LIDERATGE DE PROJECTES TECNOLÒGICS